Marek Grum - fotografie

Volterra - prawdopodobnie w VIII wieku p.n.e. - została założona przez Etrusków stając się w VII i VI wieku p.n.e. jednym z najważniejszych miast w regionie