Marek Grum - fotografie

Ząbkowice Śląskie (niem. Frankenstein) powstały w drugiej połowie XIII w, prowadził tędy szlak handlowy łączący bezpośrednio Śląsk z Czechami („szlak bursztynowy”). Na początku XIV w. wybudowano pierwszy murowany ratusz, wokół którego wzniesiono sukiennice i liczne kramy oraz wzniesiono warowny zamek. Po wojnie, autochtoniczna ludność śląska została wysiedlona do Niemiec, a na jej miejsce sprowadzono osadników z Polski centralnej i Kresów Wschodnich. Zmieniono wówczas nazwę miasta na dzisiejszą – Ząbkowice Śląskie. Ze względu na bogactwo historii i kultury oraz ciekawe zabytki, miasto i gmina są jednymi z ciekawszych krajoznawczo miejsc na Dolnym Śląsku.